W dniu 18 czerwca 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Białej odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Sulejowie.

Strażacy podsumowali pięcioletnią kadencję działalności Zarządu, wytyczyli kierunki działania oraz dokonali wyboru nowych władz związku szczebla miejsko – gminnego na lata 2016-2021.

Otwarcia Zjazdu dokonał dotychczasowy Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Sulejowie dh. Janusz Błaszczyński.

W Zjeździe OSP wzięli udział zaproszeni goście:

– Wiceprezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi –

gen. w stanie spoczynku dh. Tadeusz Karcz,

– Prezes Honorowy Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP

w Piotrkowie Tryb. dh. Jan Sachrajda, któremu powierzono przewodniczenie w

obradach,

– Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Tryb. st. bryg. Paweł

Kardas,

– Burmistrz Sulejowa – Wojciech Ostrowski,

– Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie – Adam Stobiecki

oraz radni dh. Jacek Ciapała, dh. Jan Ratajczyk, dh. Michał Gaczkowski, Dh.

Sebastian Gaik,

– przedstawiciele jednostek OSP do składu nowego Zarządu Oddziału M/G oraz Delegaci na Zjazd.

Strażacy podziękowali Burmistrzowi Sulejowa Wojciechowi Ostrowskiemu

i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sulejowie Adamowi Stobieckiemu za wsparcie udzielane jednostkom OSP. Podziękowano także tym Druhom, którzy zrezygnowali z funkcji prezesa, naczelnika w minionej kadencji.

Do składu Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP

w Sulejowie na lata 2016-2021 wybrani zostali:

Druh Stanisław Chmielewski – Prezes

Druh Michał Rytych – Wiceprezes

Druh Mirosław Antosik – Wiceprezes

Druh Janusz Błaszczyński – Komendant Wiceprezes

Halina Kowalska – Sekretarz

Druh Włodzimierz Kuśmierski – Skarbnik

Oraz członkowie Prezydium: Wojciech Ostrowski, Dh. Julian Gosławski, Dh. Grzegorz Dajcz, Dh. Sławomir Szczur, Dh. Mariusz Bryk.

Do Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Mariusz Stobiecki, Z-ca Bogdan Pietrykowski, Sekretarz Bogumiła Ciotucha, Członek Mariusz Zielonka, Członek Stanisław Kowalski.

Wybrano ponadto delegatów na Zjazd Powiatowy i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb.

  • DSC_0336
  • DSC_0340
  • DSC_0344
  • DSC_0341
  • DSC_0345
  • DSC_0338