17 października w Sali OSP w Sulejowie odbyło się XV Forum Trzeźwościowe. Organizatorami, jak co roku była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grupa AA „Świt” z Sulejowa. Rozpoczęcia Forum dokonał Pan Marcin Karos – członek MKRPA i gospodarz Punktu Konsultacyjnego, a Pani Dorota Jankowska Wiceburmistrz Sulejowa   serdecznie powitała przybyłych gości. Następnie Dyrektor Centrum Progres z Koluszek, psycholog Paweł Nowak wygłosił bardzo ciekawą prelekcję na temat wartości osób uzależnionych. W dalszej części spotkania mogliśmy obejrzeć spektakl profilaktyczny „Szczęście za rogatką”, w którego treści zawarte były mechanizmy uzależnienia oraz destrukcyjna strona zażywania środków psychoaktywnych.

Forum zakończyła zabawa taneczna. Ogółem w forum wzięło udział około 100 osób. Na spotkanie przybyli goście z zaprzyjaźnionych grup trzeźwościowych z całego województwa łódzkiego. Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. Wszyscy obecni zapowiedzieli udział w przyszłorocznym XVI Forum i dziękowali organizatorom za ciekawą treść spotkania oraz dobrą zabawę.

 

f_22_10_2015_2

f_22_10_2015_3

f_22_10_2015_4