Już w najbliższą sobotę 26 listopada zapraszamy  do Gimnazjum w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45  na XV MEMORIAŁ MARKA ANTOSIKA, wieloletniego działacza LZS. Początek rozgrywek  o godzinie 13.00.

REGULAMIN

XV MEMORIAŁU MARKA ANTOSIKA

  1. Cel rozgrywek

– uczczenie pamięci działacza sportowego Marka Antosika,

– popularyzacja piłki siatkowej

II . Organizatorzy

– Wojewódzkie Zrzeszenie LZS

– Gmina Sulejów

III. Termin i miejsce

26 listopada 2016 r.

godz. 12:30 – przyjazd drużyn godz. 12:45 – odprawa drużyn godz. 13:00 – początek rozgrywek

Miejsce: sala Gimnazjum w Sulejowie, ul. Konecka 45

  1. Uczestnictwo

Drużyny zaproszone przez organizatorów. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników.

  1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

System rozgrywania turnieju zostanie podany na odprawie przedturniejowej. Obowiązują przepisy PZPS/FIVB

  1. Zasady finansowania

– koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,

– koszt przejazdu, diet i wpisowego pokrywają jednostki delegujące.

VII. Nagrody

Puchar za zwycięstwo w turnieju, pamiątkowe medale dla zawodników. Nagrody indywidualne: MVP

VIII. Postanowienia końcowe

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe podczas trwania zawodów.

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.