Do obecnych czasów, pomimo dużych zniszczeń podczas II wojny światowej, zachowały się liczne zabytki architektury i techniki. Najcenniejszym zabytkiem w skali kraju i Europy jest romański kościół p.w. św. Tomasza Becketa’a z pocz. XIII wieku i kapitularz należący do Cystersów wraz z budynkami gospodarczymi. W części zespołu poklasztornego powstał hotel.

Opactwo Cystersów w Sulejowie należy do najlepiej zachowanych cysterskich założeń obronnych w Europie. Jego najcenniejszą częścią jest późnoromański kościół pw. św. Tomasza Becketa, konsekrowany w 1232 roku. Z I połowy XIII wieku pochodzi również wschodnie skrzydło klasztoru. Pozostałe zabudowania powstawały na przestrzeni XV-XVIII w. Przeprowadzone w latach 1973-1981 remonty i odbudowa przywróciły obiektowi jego pierwotny blask. W klasztornym kościele uwagę przyciągają również: bogato zdobiona ambona i stalle w stylu rokoko z poł. XVIII w., piękne lwy rzeźbione w drewnie z początku XVII w. oraz 22-głosowe organy z 1644 r. Pozostałe budynki dawnego klasztoru to m.in. XIII-wieczny kapitularz, którego sklepienie podtrzymuje charakterystyczna, przepiękna kolumna z piaskowca, wieże i baszty (łącznie 6), arsenał oraz pałac opata.

Inne cenne zabytki na terenie miasta i gminy Sulejów (wszystkie zabytki, znajdujące się na terenie miasta i gminy Sulejów, dostępne są w Gminnej Ewidencji Zabytków):

 • neogotycki kościół p.w. św. Floriana w Sulejowie z 1903 roku, górujący nad miastem,
 • klasycystyczna kaplica cmentarna z I poł. XIX wieku w Sulejowie,
 • kaplica Ligięzów p.w. NMP w Sulejowie z I poł. XVII wieku,
 • barokowy kościół p.w. św. Małgorzaty w Witowie,
 • fragment klasztoru Norbertanów w Witowie z XVII wieku oraz wieża bramna z XV wieku.

Kościół pw. św. Floriana w Sulejowie z 1903 roku powstał w miejscu starszych budowli z lat 1184 i z roku 1640. Trójnawowa budowla na planie prostokąta została wzniesiona w stylu neogotyckim wg projektu Feliksa Nowickiego. Do cenniejszych zabytków znajdujących się w świątyni należą: gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1420 r., późnobarokowe ołtarze boczne pochodzące z końca XVIII w., empirowa chrzcielnica z początku XIX wieku oraz dzwon z renesansowym ornamentem z 1654 r.

Kaplica pw. Najświętszej Marii Panny w Sulejowie ufundowana przez rodzinę Ligęzków w 1644 r., której wnętrze urządzone jest w stylu gotyckim i rokokowym.

Pozostałości dawnego opactwa Norbertanów (zał. w 1179 r.) z barokowym kościołem pw. św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie oraz zabytkową wieżą bramną z XV w. Ołtarz główny kościoła pochodzi z 1747 r. Znajduje się na nim uznawany za cudowny obraz Zwiastowania Matki Bożej. Na uwagę zasługują też: marmurowa chrzcielnica z 1646 roku oraz boczne ołtarze z 1743 r.

Zdjęcia: Michał Szelest, Marcin Wężyk, Tomasz Lenarczyk, Jacek Szewczyk, Artur Wolski
Kopiowanie i przetwarzanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć.

Zespół klasztorny Opactwa Cystersów na Podklasztorzu:

Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (3)

Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (4)

Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (11)

Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (12)

Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (14)Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (13)

 

 


 

 

 


 

 • Tomasz_Lenarczyk_ (21)
 • Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (11)
 • jacek_szewczyk_podklasztorze__9_
 • Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (4)
 • Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (12)
 • Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (5)
 • Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (14)
 • Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (13)
 • Jacek_Szewczyk_Podklasztorze (6)
 • Kościół-0830
 • Jacek_Szewczyk_Sulejów (2)
 • Monika_Kołodziejczyk
 • Kościół-1-0870
 • Kościół wn.7-0858
 • Kościół wn.4-0846
 • Tomasz Lenarczyk (13)
 • Kościół-wn.1-0844
 • Tomasz_Lenarczyk_Sulejów (6)
 • Artur_Stępień (5)
 • Tomasz_Lenarczyk_Witów
 • Tomasz_Lenarczyk_ (23)
 • Tomasz_Lenarczyk_ (22)
 • Tomasz lenarczyk (7)
 • Tomasz lenarczyk (22)
 • Tomasz_Lenarczyk_ (25)
 • Wieża obronna - bramna w Witowie