Program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” został skierowany do uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie.

Program realizowano w dniach od 18 marca do 15 kwietnia 2016 r. Materiały edukacyjne: ulotki, scenariusze zajęć oraz plakaty Szkoła otrzymała od Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie.

Dla klas I-III nauczyciele zorganizowali zajęcia profilaktyczne pn. „Zaopiekuj się Tolą”, zaopiekuj się Tymkiem”. Wszyscy uczniowie otrzymali po dwie ulotki, w których znaleźli informacje na temat zdrowego stylu życia oraz zdrowego żywienia, poza tym krzyżówki, quizy i różnego rodzaju zagadki. Najmłodsi uczestnicy projektu zostali zapoznani z takimi zagadnieniami jak: piramida żywienia, co warto jeść, a co szkodzi naszemu organizmowi, właściwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, do kogo mogą się zwrócić jeżeli mają problem.

Dla uczniów klas IV-VI zorganizowano cykl pogadanek pn. „Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać”. Lekcje profilaktyczne poświęcone były następującym tematom:

 1. Emocje, którym ulega człowiek, jak sobie radzić z niektórymi z nich.
 2. Do kogo można się zwrócić, kiedy mamy problem.
 3. Co dla młodego człowieka jest dobre, a co złe – rodzaje pokarmów, sport, używki, dbanie o higienę osobistą.

Wspólnie z uczniami opracowano gazetkę profilaktyczną i rozwiązywano zadania zamieszczone w ulotkach.

Edukacją zostali objęci również rodzice, dla których wychowawcy klas przygotowali warsztaty pn. „Troszczę się o Ciebie” oraz „Dobra opieka daje moc”. Każdy rodzic otrzymał ulotki zawierające szereg porad i informacji na temat, jak stawać się lepszym rodzicem, w jaki sposób wspierać własne dziecko, aby rozwijało się wszechstronnie. Program wspierający rodziców ma na celu uświadomienie im, jak ważną sprawą jest budowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem poprzez sprawowanie dobrej opieki i codzienną rozmowę. Uświadomienie dorosłym, jakie wartości i w jaki sposób przekazują je swoim dzieciom.

Program prowadziły panie: Hanna Kopeć, Iwona Młynarczyk, Małgorzata Ostalczyk, Wanda Sawa, Joanna Pełka i Agnieszka Różycka. Koordynatorem programu była pani Dyrektor Hanna Kopeć.

 • trzezwy_umysl (4)
 • trzezwy_umysl (6)
 • trzezwy_umysl (11)
 • trzezwy_umysl (13)
 • trzezwy_umysl (14)
 • trzezwy_umysl (15)
 • trzezwy_umysl (21)
 • trzezwy_umysl (24)
 • trzezwy_umysl (25)