W dniu 3 listopada 2015 roku w godzinach 17.00-19.00 w Bibliotece Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyły się Zaduszki Poetyckie. Wzięli w nich udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przybyli goście. Zebrani, w kameralnym nastroju, snuli rozważania na temat ludzkiego życia, przemijania i śmierci. Wieczór, poświęcony pamięci Tych, którzy odeszli, pełen był nostalgicznych wspomnień i refleksji. Miesiąc listopad, to czas pamięci o zmarłych i stawiania pytań: ,,Dokąd zmierzamy?”, ,,Jaki jest sens naszego życia?”, ,,Czym jest śmierć?”. Próbę zmierzenia się z tymi trudnymi tematami podjęli młodzi czytelnicy przygotowując niezwykłą interpretacje wierszy ks. Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, Jana Lechonia czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Charakter uroczystości podkreślała oprawa muzyczna i przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna. Jej treść stanowiły sentencje dotyczące życia, śmierci, upływającego czasu i miłości, pochodzące arcydzieł literatury polskiej i światowej. Przygotowany wieczór poetycki był doskonałą formą upowszechniania czytelnictwa, integrowania środowiska lokalnego, krzewienia kultury, wyrabiania gustów czytelniczych oraz kształtowania właściwego systemu wartości.

Spotkanie przy świecach przebiegło w miłej atmosferze i dostarczyło wszystkim wielu pozytywnych wrażeń.

Opr. mgr Bożena Pawlik

 • zp_05_11_2015_1
 • zp_05_11_2015_2
 • zp_05_11_2015_3
 • zp_05_11_2015_4
 • zp_05_11_2015_5
 • zp_05_11_2015_6
 • zp_05_11_2015_7
 • zp_05_11_2015_8
 • zp_05_11_2015_9
 • zp_05_11_2015_10
 • zp_05_11_2015_11
 • zp_05_11_2015_12
 • zp_05_11_2015_13
 • zp_05_11_2015_14
 • zp_05_11_2015_15
 • zp_05_11_2015_16
 • zp_05_11_2015_17
 • zp_05_11_2015_18
 • zp_05_11_2015_19
 • zp_05_11_2015_20
 • zp_05_11_2015_21
 • zp_05_11_2015_22
 • zp_05_11_2015_23
 • zp_05_11_2015_24
 • zp_05_11_2015_25
 • zp_05_11_2015_26
 • zp_05_11_2015_27
 • zp_05_11_2015_28
 • zp_05_11_2015_29
 • zp_05_11_2015_30
 • zp_05_11_2015_31
 • zp_05_11_2015_32
 • zp_05_11_2015_33
 • zp_05_11_2015_34