Zgodnie z decyzja Ministra Edukacji Narodowej zajęcia we wszystkich placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulejów, zostają do dnia 25 marca 2020 r. czasowo zawieszone.

12 i 13 marca 2020 roku to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, natomiast od 16 marca placówki zostają zamknięte dla uczniów i wychowanków.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni na czas zawieszenia zajęć.

Szczegóły na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033