Mieszkańcy Miasta i Gminy Sulejów !!!

W tym roku o wiele wcześniej niż w poprzednich latach, doszło do bardzo dużego rozbioru wody na terenie naszej gminy, co niestety spowodowało obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej i problemy
z zachowaniem ciągłości dostawy wody.

Istniejące Ujęcia Wody wraz z infrastrukturą wodociągową pracują na granicy swoich możliwości, dlatego mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego prosimy Was: mieszkańców Miasta
i Gminy Sulejów, o korzystanie z wody tylko i wyłącznie w celach zachowania niezbędnych czynności związanych z zachowaniem prawidłowej higieny osobistej.

Dlatego prosimy o natychmiastowe wprowadzenie ograniczeń w podlewaniu naszych ogrodów, szklarni i w myciu samochodów !!! Pamiętajmy o tych, którzy z powodów podlewania ogrodów nie mają czym umyć rąk !!!

Przypominamy, także że nadal obowiązuje Zarządzenie Nr 92/19 z dnia 11 czerwca 2019r. Burmistrza Sulejowa, wprowadzające ograniczenia w korzystaniu z wody.
W sytuacji jakiej się znaleźliśmy dziś, woda jest jedynym z najważniejszych narzędzi w walce z COVID-19, dlatego zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem, Urząd Miasta i Gminy Sulejów nie będzie upominał, a będzie stosował kary zgodnie z zapisami w w/w Zarządzeniu.

Informujemy, iż pracownicy Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie już podjęli czynności związane
z odkręceniem dodatkowego zasilania w wodę z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Gminy Mniszków, aby zabezpieczyć w wodę mieszkańców miejscowości borykających się z największymi problemami.

Chcieliśmy również poinformować, iż Urząd Miejski w Sulejowie zakończył procedurę przetargu w sprawie wykonania Dokumentacji Projektowej Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie i już niedługo ruszą prace projektowe.

Za utrudnienia przepraszamy

<< zarządzenie nr 92/2019 >>