Po 15 tygodniach dobiegł końca bezpłatny kurs „Samoobrona dla Kobiet”. Grupa pań, pod czujnym i fachowym okiem instruktora Piotra Gębickiego otrzymała Dyplomy. Celem kursu była nauka właściwych reakcji i technik samoobrony w różnych sytuacjach i miejscach zagrożenia, a także sposobów unikania ataku. Przypominamy, że projekt powstał przy współudziale Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej przy Urzędzie Miejskim w Sulejowie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w Sulejowie. Każda uczestniczka z dumą może teraz powiedzieć-” Dziękuję, obronię się sama”- a taka była przecież główna idea projektu.

 

  • samoobrona 7
  • samoobrona 6
  • samoobrona 9
  • samoobrona 8
  • samoobrona 5
  • samoobrona 2
  • samoobrona 4
  • samoobrona 1