Urząd Miejski w Sulejowie zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy i miasta Sulejów, na spotkanie dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 14-tej w Urzędzie Miejskim w Sulejowie( ul. Konecka 42), na którym przedstawione zostaną możliwości finansowania przedsięwzięć biznesowych z wykorzystaniem wsparcia, w ramach projektu JEREMIE.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)  to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska.

JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om.

Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.