OGŁOSZENIE

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz Urząd Miejski  w Sulejowie, serdecznie zapraszają rolników na szkolenie dotyczące „Zasad wypełnienia wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 października  2019 r. o godzinie 10.00 (najbliższy piątek) w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie ul. Błonie 10.

W trakcie szkolenia będą wydawane protokoły z oszacowania szkód w których łączna wysokość oszacowanych szkód w gospodarstwie rolnym przekracza 30% średniej rocznej produkcji.