„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
– poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

 

Cel komunikacji: Aktywizacja określonych grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych, włączonych
w proces wdrażania LSR.
Działanie komunikacyjne: Warsztaty

 

Zgłoś zapotrzebowanie na warsztaty w swojej gminie w 2019 r.

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2019 roku zaplanowało
18 warsztatów
w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.

Termin realizacji: 2019 rok

Ilość miejsc: 18 warsztatów x 10 osób = 180 osób

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zapisy na warsztaty trwają do dnia 09.06.2019 r.
Podmioty/Osoby zainteresowane zorganizowaniem warsztatów w swojej gminie prosimy o dostarczenie formularza zgłoszeniowego do biura LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy (ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) lub przesłanie na adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu.
Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na udostępnionym Formularzu do dnia 09 czerwca 2019 r.

Lista przydzielonych warsztatów zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.
W przypadku rezygnacji uczestnika, na jego miejsce wchodzi podmiot/osoba z listy rezerwowej.
Terminy zostaną ustalone telefonicznie.

 

 

Nasze propozycje warsztatów w kategorii:

ARTYSTYCZNE
Garncarstwo – (3h dzieci i młodzież)
Wiklina tradycyjna – (10h – 2 dni, młodzież i dorośli)
Bibułkarstwo – (4h – 1 dzień, 12h – 3 dni)
Ozdoby ze sznurka – (4h)
Pająki – (12h – 3 dni)
Ozdoby w technice Tiffany’go, metoda witrażowa/biżuteria – (5h, młodzież i dorośli)
Mydlarskie – (3h, młodzież i dorośli)

KULINARNE
Dekorowanie pierników – (5h)

INFORMATYCZNE
Podstawy obsługi komputera „Okno na świat” – (7 spotkań w sali informatycznej, osoby 50+)
Fotograficzne – fotoreportaż z wydarzenia.

Czekamy również na inne, ciekawe propozycje warsztatów.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty oranizowane przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy 2019 ważny do 09.06.2019