Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs, w Bratoszewicach

                Zaprasza na szkolenie na temat działań PROW w 2017 roku:

  • Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw). (Premia 60 000 zł)
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich)

Szkolenie odbędzie się 7.12.2016 r.(środa) w UM w Sulejowie o godz. 9.00

Magdalena Orska
ŁODR zs. w Bratoszewicach
RZD w Piotrkowie Tryb.
Tel. 519301050