LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY START PRZYGŁÓW

 

ZAPRASZA NA

FERIOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Urząd Gminy w Sulejowie
 • LUKS Start Przygłów
 • SP w Przygłowie

 

 1. CEL TURNIEJU
 • popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej
 • wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek

 

 • TERMIN

25.02.2016 r. (czwartek)

 

 1. MIEJSCE
 • Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Przygłowie, ul. Łęczyńska 8
 1. UCZESTNICTWO
 • Kategorie:
 • Szkoła Podstawowa klasy I-IV
 • Szkoła Podstawowa klasy V-VI
 • Szkoła Gimnazjalna
 • W zależności od ilości zgłoszonych zawodników ustalony zostanie system rozgrywek.

 

 1. ZGŁOSZENIA
 • Zgłoszenia do turnieju w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej 30 min. przed turniejem. można też przesłać do dn. 24.02.2016 r. na adres: andrzejnitek@poczta.onet.pl

 

VIII. PROGRAM TURNIEJU

 • 00 przyjmowanie zgłoszeń
 • 30 rozpoczęcie gier
 • 00 zakończenie turnieju

 

 1. NAGRODY
 • Miejsca I-III upominki i dyplomy

 

 1. SPRAWY RÓŻNE
 • System gier podany zostanie przed rozpoczęciem turnieju, za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności, w celu uzyskania bliższych informacji należy się kontaktować: z Panem Andrzejem Sobierskim tel. 512250945

Organizatorzy

 • tenis_stolowy.