REGULAMIN

LIGI TRÓJEK DZIEWCZĄT W PIŁKĘ SIATKOWĄ

KLAS V – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY I GIMNAZJUM

O NAGRODĘ PREZESA UKS „FUKS” SULEJÓW

SULEJÓW 2015/2016r.

 

 1. CEL
 • popularyzacja siatkówki w środowisku wiejskim,
 • dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną,
 • integracja środowisk zawodniczek z różnych miejscowości,
 • wyłonienie najlepszej drużyny ligi,
 • piłka siatkowa jako aktywna forma spędzania wolnego czasu.
 1. ORGANIZATOR
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie,
 • UKS ”FUKS” Sulejów,
 • Urząd Miasta w Sulejowie,
 • TERMIN I MIEJSCE
 • 7.11.2015 pierwszy turniej,
 • sala sportowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulejowie,
 • do godz.9 30 – przyjazd drużyn, odprawa techniczna, losowanie,
 • 9.45 – otwarcie zawodów,
 • 10.00 – rozpoczęcie turnieju,
 1. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać uczennice klas V – VI szkoły podstawowej i klasy
I gimnazjum. Drużyna składa się z trzech osób (trzech zawodniczek, w wyżej wymienionym przedziale wiekowym, w zespole może grać tylko jedna zawodniczka
z I klasy gimnazjum + dwie zawodniczki ze szkoły podstawowej lub trzy zawodniczki ze szkoły podstawowej) bez rezerwowych. Wymiary boiska 4,5m x 7m. Wysokość siatki 2m 24cm. Do zawodów muszą przystąpić trzy zawodniczki. Drużyna w razie kontuzji zawodniczki, może ukończyć zawody w dwójkę.

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

   Rozgrywki ligowe przeprowadzone będą w systemie turniejowym (4 turnieje
w okresie od 07.11.2015r. do 15.06.2016r.). Informacje o terminach turniejów podane zostaną dnia 07.11.2015r.. Nieobecność drużyny w turnieju wpisany będzie
w klasyfikacji jako walkower z możliwością dalszego udziału w rozgrywkach. Klasyfikacja drużyn przedstawiana będzie po każdym turnieju, a końcowa po zakończeniu ligi. Turnieje będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS. System rozgrywek każdego turnieju oraz liczba lig (I,II,III,IV) podany zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości startujących drużyn.

 1. ZASADY FINANSOWANIA

   Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

 1. ZGŁOSZENIA

   Zgłoszenia drużyn należy dokonać do godziny 9.45 w dniu zawodów t.j. 07.11.2015r.

Nazwy zespołów jak w Plus i Orlen Lidze (np. SKRA ŁĘCZNO, ATOM PRZYGŁÓW)

Wymagana pisemna zgoda rodzica na udział dziecka w rozgrywkach.

Informacji udzielają:

Wiesław Wieczorkowski 501 257 382 , Grzegorz Ruciński 510 577 220.

 

 1. NAGRODY

   Drużyny zajmujące miejsca I – IV uczestniczące w zawodach otrzymają nagrody, zawodniczki biorące udział w lidze upominki.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.

W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem

 

Serdecznie zapraszamy.                                                                             Organizatorzy