W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów dla działań z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”, zachęcamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w tym zakresie, do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Przedsiębiorców, a także osoby zamierzające podjąć działalność z terenu Gminy zapraszamy do Sulejowa

Termin: 21.02.2017

 Godzina: 8.45- 15.30

 Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10 A