Zatoki autobusowe na Drodze Krajowej nr 12 Piotrków – Sulejów

 

Po długich staraniach i wielu spotkaniach Burmistrza Sulejowa z przedstawicielami GDDKiA ruszyły prace związane z poprawą bezpieczeństwa na drodze krajowej 12 Piotrków – Sulejów.

Od kilkunastu dni, na odcinku drogi krajowej nr 12 pomiędzy Przygłowem a  Sulejowem budowane są nowe zatoki autobusowe wraz oświetleniem przystanków autobusowych.

Zatoki budowane są po obu stronach drogi, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni ruch na tej, tak obciążonej ruchem drodze. Zlikwidowane będą zatoki jednostronne, które stwarzały niebezpieczne punkty kolizyjne i powodowały olbrzymie zakłócenia w ruchu drogowym.

Władze Gminy Sulejów  dziękują GDDKiA za podjęte działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na tej niebezpiecznej dla użytkowników i mieszkańców Gminy Sulejów drodze.