W związku z rozpoczęciem prac sezonowych w rolnictwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali rekomendacje dotyczące zatrudnionych cudzoziemców. Pod poniżej przedstawionym linkiem przedstawione zostały procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny, procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa, procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/