Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie zawiadamia,

że nie prowadzi kontroli w zakresie przyłączy

wodociągowo-kanalizacyjnych

oraz szamb na terenie Gminy Sulejów.

Prosimy nie wpuszczać osób podszywających się pod

pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego na posesje.

Osoby nieupoważnione nie mają prawa prowadzić kontroli.