Zbrodnie niemieckie na Ziemi Łódzkiej w czasie II wojny światowej.

 

Urząd Miejski w Sulejowie wspólnie z „Klubem Historycznym im. Stefana”Grota” Roweckiego” przygotował wystawę autorstwa Instytutu Pamięci Narodowej, zatytułowaną”Zbrodnie niemieckie na Ziemi Łódzkiej w czasie II wojny światowej”. Prezentowana wystawa ukazuje zbrodniczą politykę okupanta niemieckiego realizowaną w trakcie wojny na obszarze województwa łódzkiego.

Twórcy wystawy przyjęli na jej potrzeby szeroką definicję pojęcia”zbrodnie niemieckie”, rozumiejąc pod nim całość działalności okupanta niemieckiego zmierzającej do pośredniej i bezpośredniej eksterminacji mieszkańców zajętych ziem. Na omawianym na wystawie obszarze można odnaleźć przykłady wszystkich rodzajów zbrodniczej aktywności okupanta niemieckiego.

Władze państwowe oraz społeczeństwo podjęły się po wojnie wysiłku na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni. Na miejscach kaźni pojawiły się pomniki, powołano specjalne instytucje, które z jednej strony zajmowały się miejscami pamięci, z drugiej zaś popularyzowały wiedzę na temat zbrodni niemieckich.

Zapraszamy do oglądania wystawy, która do dnia 2 września będzie prezentowana w świątyniach na terenie naszej gminy. Obecnie można ją oglądać w kościele Św. Floriana w Sulejowie do 6 sierpnia 2015 r.

- sam_0582.jpg

- sam_0583.jpg

- sam_0584.jpg

- sam_0585.jpg

- sam_0586.jpg

- sam_0587.jpg

- sam_0588.jpg

- sam_0589.jpg

- sam_0590.jpg

- sam_0591.jpg

Autor zdjęć Paweł Wąs.