Zimowe Ptakoliczenie to ogólnopolska akcja organizowana od 2004 roku. Jej ideą jest zbieranie informacji na temat najliczniej spotykanych ptaków blisko domostw oraz w miejscach zadrzewionych i zurbanizowanych .

W ramach akcji Zimowego Ptakoliczenia, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2019 roku na terenie naszej Gminy, obserwatorzy skupili się na gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka, w obrębie rzeki Pilicy na terenie miasta Sulejów. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w amatorskiej akcji wolontariuszy, możliwe jest tworzenie zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze roku ptaków w obrębie rzeki. W trakcie obserwacji stwierdzono występowanie takich gatunków jak krzyżówki, sójki, kosy, krogulce, sikorki bogatki, kwiczoły.

W monitoringu udział wzięli Przedstawiciele Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie, Nauczyciele i uczniowie SP nr 1 w Sulejowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejowie.

Na podstawie zebranych informacji, możemy dowiedzieć się co dzieje się w środowisku. Uczymy się też odróżniać i obserwować ptaki.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

  • DSC_0159
  • DSC_0169
  • DSC_0172
  • DSC_0181
  • DSC_0186
  • DSC_0187
  • DSC_0192
  • DSC_0202
  • DSC_0208
  • DSC_0211