W wieku 63 lat zmarł Grzegorz Kozłowski. Mieszkaniec Sulejowa. Działacz sportowy i społeczny.  Pełnił wiele funkcji, będąc między innymi wiceprezydentem Piotrkowa, pierwszym prezesem Atletycznego Klubu Sportowego, jak również kierownikiem piotrkowskiego oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Uroczystość żałobna odbędzie się we wtorek, 25 kwietnia o godzinie 12:00 w kościele p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego na Podklasztorzu w Sulejowie