Z inicjatywy jednej z komisji stałych Rady Miejskiej w Sulejowie, został opracowany projekt uchwały w sprawie wyprostowania nazw publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Sulejów. Organem uprawnionym do zmiany nazwy tych szkół podstawowych jest Rada Miejska w Sulejowie. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody w Przygłowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie mają swoje siedziby w miejscowościach innych niż te wskazane w ich nazewnictwie. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, jednym z elementów tworzących nazwę szkoły jest miejscowość, w której znajduje się siedziba szkoły. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody w Przygłowie ma swoją siedzibę w miejscowości Włodzimierzów a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie ma swoją siedzibę w miejscowości Witów-Kolonia. Mając na względzie uporządkowanie adresowe wskazanych szkół oraz wytyczne ministerialne, Rada Miejska w Sulejowie podjęła w dniu 16 sierpnia 2017 r. uchwałę w sprawie zmiany miejscowości, w których mają siedziby te szkoły. Zmiana nazewnictwa będzie obowiązywać od 01.09.2017 r. Zmiana nazw nie wiąże się ze zmianami lokalizacyjnymi tych szkół.