Poniżej prezentujemy projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy Placu Straży oraz ulicy Krakowskiej.