Od 31 października do 1 listopada będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu w okolicach sulejowskiego cmentarza przy ulicach: Cmentarna, Polna i Południowa.

W celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu planuje się wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania obchodów Święta Zmarłych.

Zostaną wydzielone miejsca parkingowe przy ul. Południowej wzdłuż muru cmentarnego. Ponadto istnieją miejsca postojowe na Pl. Ks. Antoniego Grochowskiego przy kościele parafialnym (ok. 100 miejsc postojowych). Dodatkowo miejsca postojowe znajdują się wzdłuż jednej strony ulicy Polnej.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu w okolicy cmentarza oraz podporządkowanie się do poleceń wydawanych przez Policję i strażaków z jednostek OSP z Gminy Sulejów.

Cmentarz w Sulejowie – Podklasztorzu przy ul. Ustronnej – drodze powiatowej. Miejsca postojowe znajdują się wokół cmentarza na działkach niezabudowanych będących własnością Gminy Sulejów oraz parafii rzymsko-katolickiej na Podklasztorzu.

Dodatkowo miejsca postojowe znajdują się przy ul K. Sprawiedliwego oraz na terenach inwestycyjnych Gminy Sulejów przy ul. Grunwaldzkiej.

Cmentarz w Witowie przy skrzyżowaniu drogi powiatowej (Witów Kol. – Zalesice) z drogą gminną do m. Witów. Miejsca parkingowe znajdują na placu parafialnym przed cmentarzem oraz wzdłuż muru cmentarnego przy drodze gminnej.

Cmentarz we Włodzimierzowie przy ul. Południowej. Miejsca parkingowe znajdują się przed cmentarzem oraz wokół placu cmentarnego na nieużytkach rolnych. Dodatkowo miejsca postojowe znajdują się wzdłuż ulicy Południowej w kierunku ulicy Podwłodzimierzów.

bez-tytulu

  • parking