W związku z ustaleniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, Urząd Miejski w Sulejowie informuje, że odbiór odpadów komunalnych (selektywnych), zaplanowany zgodnie z harmonogramem na ten dzień dla miejscowości PONIATÓW, USZCZYN i KORYTNICA, odbędzie się w następnym dniu roboczym, tj. 13 listopada 2018 r.