UWAGA!

ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2017.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/316/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 lipca 2017r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:

7 zł od osoby zamieszkującej na miesiąc w przypadku gdy odpady zbierane i oddawane są w sposób selektywny

15 zł od osoby zamieszkującej na miesiąc w przypadku gdy odpady zbierane i oddawane są w sposób zmieszany

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/315/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. w roku 2017r. ryczałtowa stawka roczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego i innych nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych będzie wynosić:

120,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

200,00 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.