Zachęcamy do wzięcia udziału w gminnym konkursie dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zostań mistrzem słowa”.

Jeśli masz od 6 do 18 lat, stwórz hasło, motto lub wiersz promujące Sulejów i okolice i wyślij na adres mok@sulejow.pl. Przygotowaliśmy wiele cennych nagród. Swoje propozycje możecie przesyłać do 30 listopada.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

,,ZOSTAN MISTRZEM SLOWA”

ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie

Cele konkursu:
 • wzrost wiedzy uczestników na temat historii lokalnej, dziedzictwa kulturowego,
 • rozbudzenie zainteresowania, wywołanie pozytywnych postaw wobec historii, kultury ,miejsca – historia lokalna,
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze lokalnej oraz w życiu społecznym,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • przybliżenie dzieciom piękna oraz bogactwa ziemi ojczystej, piękna kulturowego i bogactwa historycznego,
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na słowo, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, kształtowanie poczucia własnej tożsamości.

Regulamin konkursu:

§1

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Sulejowie.

§2

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z terenu miasta i gminy Sulejów. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkól podstawowych i ponadpodstawowych.

§3

Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnicy konkursu mogą zgłosić 1 pracę.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w postaci hasła, motta lub wiersza promującego miasto Sulejów i okolice.
 • Za najciekawszą pracę zostanie przyznana nagroda główna – GRAND PRIX Burmistrza Sulejowa;
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie. Hasło, motto lub wiersz mają służyć promocji Gminy Sulejów.
§4
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie,
 • Udział w konkursie jest bezpłatny,
 • Werdykt, ustalony w drodze wspólnej dyskusji jurorów, będzie ostateczny i niepodważalny,
 • Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu,
 • Fundatorem nagród jest Burmistrz Sulejowa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe zależnie od uznania i możliwości organizatorów.
§5
 • Prace konkursowe należy wysłać do 30.11.2020r. do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie.
 • Każda praca powinna zostać opisana:
Imię i Nazwisko dziecka, wiek, klasa, telefon kontaktowy.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 1 grudnia. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej: mok.sulejow.pl, Gminy Sulejów – sulejow.pl, portalach społecznościowych – profil MOK-u w Sulejowie, Gminy Sulejów.
§6
 • Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwolaniu.
 • Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozdania nagród.
 • Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów w celach promocyjnych.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.
§7

lnformacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 44 616-25-33 lub 513-006- 574.

 • Karta zgłoszenia konkurs Zostań mistrzem Słowa-1
 • regulamin konkurs Zostań Mistrzem Słowa-1
 • regulamin konkurs Zostań Mistrzem Słowa-2