Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Sulejów składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                      Burmistrz Sulejowa
Bartosz Borkowski                                                                             Wojciech Ostrowski

wraz z radnymi