Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej jest szczególny. Z powodu pandemii koronawirusa niektórzy nauczyciele nie prowadzą lekcji w klasach, lecz zdalnie. Również na terenie naszej gminy doszło do takich sytuacji, tym bardziej należy docenić trud naszych pedagogów, włożony w edukację najmłodszych mieszkańców gminy Sulejów. Oczywiście zdrowie jednych i drugich jest najważniejsze, dlatego we wszystkich naszych szkołach wprowadzono specjalne regulaminy, obowiązujące w dobie pandemii. Jeśli wszyscy będziemy ich przestrzegać, ograniczymy ryzyko zarażenia. Aby ułatwić proces edukacji w tej niecodziennej sytuacji, przekazaliśmy do wszystkich szkół z terenu naszej gminy ponad 100 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów. Kiedyś – oby jak najszybciej – wszyscy będziemy musieli się odnaleźć w popandemicznej rzeczywistości, aby to ułatwić regularnie rozwijamy i udoskonalamy naszą bazę edukacyjną. Tylko w tym roku rozpoczęliśmy budowę pierwszego pasywnego basenu w Polsce i hali pasywnej, z których będą korzystać wszyscy nasi uczniowie i nauczyciele. Zakończyliśmy także budowę łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną w szkole we Włodzimierzowie. Niebawem rozpoczniemy budowę nowego pasywnego przedszkola w Sulejowie. Ubiegamy się także o dofinansowania na budowę sali gimnastycznej w Uszczynie i kompleksu boisk w Witowie Kolonii. Jeszcze w tym roku przystąpimy do projektowania kompleksu boisk przy szkole podstawowej we Włodzimierzowie. Te wszystkie inwestycje oczywiście są ważne, ale najważniejsi są uczniowie i nauczyciele, którzy będą z nich korzystać, dlatego w Dniu Edukacji Narodowej chciałbym życzyć wszystkim uczniom i radzie pedagogicznej z naszej gminy, dużo wytrwałości i nadziei na szybki powrót do zajęć szkolnych bez obaw o swoje zdrowie. Wszystkim nauczycielom życzę aby codzienna praca z naszymi dziećmi i młodzieżą przynosiła satysfakcję i społeczne uznanie. Mam nadzieję, Państwa święto w przyszłym roku będziemy mogli obchodzić w siedzibach szkół i cieszyć się z powstającej infrastruktury edukacyjnej w naszej gminie.

Wojciech Ostrowski,

burmistrz Sulejowa.