Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Sulejów składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  wraz  z radnymi                                        Burmistrz Sulejowa

                         Adam Stobiecki                                                                          Wojciech Ostrowski